Vråhålan-En fantastisk plats, okänd för många

 

Första maj vandringen gick denna gång genom Vråhålan som numera är ett naturreservat som är hela 85 ha. Vråhålan är en del av Mösseberg som har en magisk och trollsk natur med höga bergsbranter, ca 50 m höga på vissa ställen och en orörd natur. Länstyrelsen har iordningställd en vandringsled med spångar över vattendrag och surhålor samt räcken  uppför de brantaste partierna. Vi var 16 stycken tappra vandrare som trotsade kyla och lätt regn. Sten Danielsson guidade och hade som vanligt mycket intressant att berätta.

 Utmed vandringsleden  finns informationstavlor där man kan läsa om  Vråhålan

 

 

 

 

Sten Danielsson berättar om några stenmurar  i bergssluttningen som till synes inte finns någon förklaring till varför dessa finns där.

 

 

En fikapaus sitter bra mitt i en ansträngande
vandring och ger nya krafter för återstående sträcka