Torsd 18/10 kl. kl.19:00


Bo Bernhardsson
visar bilder och
be­rättar om Kina.
2010 bodde han en vecka i pro­vinsen Guanxi i sydvästra Kina och berät­tar om byn ZhaoXing
och hur man levde där.