Tisdag 20/2 kl. 19.00. Minnen från 1950-talet

 

Birgitta Granhage Eriksson från Floby
kåserar om en tid med optimism och
framtidstro. Allt var möjligt, arbete
fanns för alla. Du kommer att känna
igen dig.