Tisdag 15/5 kl. 18.00 Biogasanläggningen i Falköping

Samling vid Hulesjöns
avlopps­re­ningsverk
för studiebesök. Därefter lyssning på
nattsångare för de som vill.