Tisdag 12 juni kl. 18.00. Träbena kvarn


Barbro och Lennart Wetterstad utanför
Solberga visar den vackra miljön,
indu­striön och kraftverket. Ta med
fikakorg. Samling för samåkning vid
Hembygdsgården kl.17.00.