Tisdag 10/4 kl. 19.00 Mat för dagen – och morgondagen

Tomas Torsein berättar om ”regenerativt” lantbruk
på Bältargården i Gökhem. Ny kun­skap och moderna
arbetsmetoder bidrar till hållbar livsmedelsförsörjning.
Betesdjuren är viktiga för att få välmående matjord
och väl fungerande ekosystem.