Perra sjöng om ”Jönn”

De allra flesta av Jönns anfäder och anmödrar bodde i Vilske härad, främst Gökhems socken. Peter Lidholm var en av tre präster Lidholm i Gökhem under 1700-talet. Den 15 september, på dagen 300 år efter hans födelse njöt ett fyrtiotal personer i Gökhems församlingshem av att höra Perra Ljungberg och Anders Granström spela, sjunga och berätta om Jönn. Remmens och Holöjas rotar skötte serveringen och lottförsäljningen med den äran.