Måndag 27 mars kl. 19.00

Hembygdsg. Ingemar Eldelid: ”Skolorna i Vilske på 1800-talet”.
Ingemar Eldelid
Ingemar Eldelid


Om gamla tiders skolor i
Vilske kommun. Ingemar
har varit ämneslärare vid
Floby skola  i 36 år och
ägnat ett par månader åt
att studera stadshusets arkiv