Lördag 1/9

  1. Kl. 13:30 samlas vi med eget fika vid Hembygdsgården för samåkning. Efter besök hos Rune Johansson och Sven-Olof Öst vid deras timrade hus i Trevattna, hälsar vi på hos Ylva och Johan Arvidsson.

Borrabo Permakultur visar där hur de samar­be­tar med ekosystemet för att åstad­komma ett uthålligt sätt att odla och leva genom att spara och lagra ener­gi, bygga nätverk och sluta krets­lopp. Kortare föreläsning om Borrabo permakultur.