Lörd 18 november kl. 14.00

Hjärt-lung­räddning i Hembygdsgården. Tag chansen att fräscha upp dina kunskaper – du vet aldrig när du kan behöva dem! Kerstin Åhag i
HjL-föreningen har lovat ställa
upp och visar HL-räddning med 8
övningsdockor.
Styrelsen bjuder på fika.
Kerstin tar emot anmälningar
senast 11/11 på tfn 40228.