Jönn igen

Torsdag 15 september kl. 19.00 i Gökhems Församlingshem.

Perra

Perra Ljungberg och Anders Granström tolkar Jönn. Programmet innehåller tonsatta dikter av John “Jönn” Liedholm. Vi får höra flera av de tonsättningar Perra ochNisse Kinnvall gjorde av Jönns dikter för gruppen Skördetid. Mellan visorna berättas historien om Jönns liv och leverne i Falköping.