Christina Ström

Vi tackar Rössberga gård för visningen 1 oktober och ”Klevakalle” för guidningen på torpvandringen
3 oktober.

Månd 19 okt kl 19.00 berättar Christina Ström
– etnolog känd för bl.a. utgivningen av ”Mimers Brunn –
om julens traditioner. Välkomna till Hembygdsgården!

För mer info se Program