2015

2 Julparad 2014

1 Julparad 2014
Vid Floby julparad 2014 deltog hembygdsföreningen med ett bestående av Tore Danielsson vid ratten i sin gamla fina lastbil, Kerstin och Bernt Gustafsson samt Berit Lidzén på flaket i full färd med brödbak
Till hemsida, Hembygdsgården, tändkulemotor
Tore Danielsson förevisar hembygdsföreningens gamla tändkulemotor