Bilder från FT:s gamla Floby­redaktion

Måndag 1 februari kl.19.00

Tony Gustavsson från Sörby-Floby Hem­bygdsförening visar bilder från FT:s gamla Floby­redaktion. Det är mest bilder från Gökhem och Odensberg men även några från Floby. Tag med egna, gamla bilder.

Se mer info under Program