Alla inlägg av Jan-Olof Falk

Lördag 6 april Dalenium i Stenstorp.

Alla är välkomna att låta sig inspireras. Alltså inte bara medlemmar i Gökhems Hembygdsförening.        

Tag med dina barn och barnbarn. Samling vid

Odensbergs­skolan kl. 09.15 för samåkning. Föreningen bjuder barn på entré­avgiften. De kan kanske lära sina far- och morföräldrar ett och annat