Årsmöte med Taube

På Hembygdsföreningens årsmöte riktade styrelsen ett varmt tack till alla som på olika sätt ställt upp för Hembygdsföreningen under det gångna året. Det må gälla tillsyn, bokning, brödbak, kaffeservering, tvättning, städning, gräsklippning eller annat. Tack vare allt ideellt arbete utvecklas föreningen vidare.
På årsmötet omvaldes Lennart Rundqvist som ordförande och Lars-Åke Ljunggren som kassör. Övriga styrelsemedlemmar är Sten Danielsson, Kerstin Gustafsson och Lars-Åke Elfström med Jan-Olof Falk och Maria Torsein som suppleanter.
Efter kaffe och tårta sjöng Lennart Sundh Taubevisor till eget gitarrackompanjemang.