Månadsarkiv: april 2016

1:a maj vandring

Söndag 1 maj kl. 18.00
vandrar vi med Sten Danielsson i markerna söder om Odensberg och tittar på naturen, gamla torpställen och andra kulturminnen med Vilske-Klevas Hembygdsförening och Odensbergs Samhälls­före­ning.
Samling vid Odensbergs gård. Tag med fikakorg och kläder efter väder.

Under fliken Program finns hela programbladet för första halvåret 2016

Informativ energikväll

Stig Fagersson och Erik Kyrkander informerade om sol- och vindenergi på energikvällen 5 april. En solcellsanläggning har 25 års garantitid och kan vara betald på tio år. Det är ett bra sätt att bidra till minskade växthusgasutsläpp, som vi alla bör medverka till.

Stig Fagersson     Erik Kyrkander
Stig Fagersson                                              Erik Kyrkander

Den 1 maj tar Sten Danielsson med oss på sin sedvanliga vårpromenad. Hembygdsföreningen 40-årskalas den 21 maj närmar sig med stormsteg.