1:a maj vandring

Söndag 1 maj kl. 18.00
vandrar vi med Sten Danielsson i markerna söder om Odensberg och tittar på naturen, gamla torpställen och andra kulturminnen med Vilske-Klevas Hembygdsförening och Odensbergs Samhälls­före­ning.
Samling vid Odensbergs gård. Tag med fikakorg och kläder efter väder.

Under fliken Program finns hela programbladet för första halvåret 2016