Lördag 6 april Dalenium i Stenstorp.

Alla är välkomna att låta sig inspireras. Alltså inte bara medlemmar i Gökhems Hembygdsförening.        

Tag med dina barn och barnbarn. Samling vid

Odensbergs­skolan kl. 09.15 för samåkning. Föreningen bjuder barn på entré­avgiften. De kan kanske lära sina far- och morföräldrar ett och annat

Julparad i Floby

Gökhems hembygdsförening deltog söndagen den 9/12 på Floby marknadsförenings Julparad. Ekipaget föreställde en mycket berömd lokal företeelse som vi gestaltade på Tore Danilessons  lastbilsflak, nämligen vedkonst i form av Sven-Egons korvkiosk som Sven Lindberg och Egon Svärd hade byggt upp 2016.  Det var 13 ekipage som deltog och Gökhem kammade hem andra priset bestående av 3000 kr.

Även kungen och Drottningen fanns med i lastbilen.

 

Drottningen vinkade till publiken

 

 

 

Och på flaket staplades ved och där fanns också en ”Hot Dog”